ഇമാം മുഹമ്മദ്ബ്നു അബ്ദിൽവഹാബ് رحمة الله عليه യുടെ ഉസൂലുസ്സിത്തഎന്ന പ്രസിദ്ധമായ രിസാലയുടെ വിശധീകരണം (Part 1-15) - സൽമാൻ സ്വലാഹി