റബ്ബിനോടുള്ള ധിക്കാരം എത്ര നാശകരം!, ജുമുഅ ഖുത്ബ കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ് ശവ്വാൽ 1 1439 - നിയാഫ് ബിന് ഖാലിദ്