ശ്രേഷ്ട്ടതകള്‍ - فضائل - Vertues

മിസ് വാക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ - സൽമാൻ സ്വലാഹി

  • മിസ് വാക് ചെയ്യൂ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിനേടാം
  • വഫാത്താകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും മിസ് വാക്ചെയ്യുന്ന നബി صلى الله عليه وسلم
  • നിരവധിഹദീസുകളുണ്ടായിട്ട്പോലും ജനങ്ങജിലധികപേരുംമിസ് വാക് ചെയ്യാത്തത് അൽഭുതംതന്നെ !!ഇമാം സ്വൻ ആനി رحمة الله عليه